1974. godine, kada Marina Abramović izvodi ritam2 u Galeriji suvremene umjetnosti na Katarininom trgu u Zagrebu, otvara se Galerija Fruitmarket u Edinburgu, a škotski pisac i dramaturg Tom McGrath osniva The Third Eye centar u Glasgowu, koji ranih 1990-ih postaje Centar za suvremenu umjetnost.