1950. godine, kada Aleksandar Srnec, Vjenceslav Richter i Ivan Picelj rade projekt jugoslavenskog paviljona u hannoveru, u Saveznoj republici Njemačkoj, udaljeni svega 15 kilometara, otvaraju se Umjetnički muzej u Gelsenkirchenu i Kunsthalle Recklinghausen.